Extrudace & Sferonizace

Extrudace & Sferonizace


Extrudace je technika která se používá pro zpracování práškových granulí (výsledek mokré granulace) na válcovité parametry („nudle“) před sferonizací. Finální produkt má obvykle průměr 0,5 mm-3 mm. Mnoho farmaceutických materiálů je extrudováno jako krok před dalšími procesy. U některých materiálů je jednoduchá extrudace finálním procesem.  
Řada nízkotlakých strojů, které nabízíme je vyvíjena na základě 50 let zkušenosti v této oblasti. To zahrnuje také menší šroubové extrudery, které jsou vhodné jak pro vývoj, tak pro výrobu. Volba mezi jednotlivými typy extruderu závisí na vlastnostech produktu a požadovaného extrudátu.

Sferonizace je výroba malých zaoblených pelet (tvarových extrudátů) s omezenou velikostí. Velikosti pelet (nazývaných také jako sféroidy, mikrokuličky nebo farmaceutické pelety) lze vyrábět ve velikostech průměru  od 0,8 mm do 1,5 mm. Sferonizace je známá také jako sferodizace, peletizace či marumerizace.

Procesy extrudace a sferonizace jsou nejčastěji používány ve farmaceutickém, nutraceutickém, potravinářském, chemickém a materiálovém průmyslu.