Kontrola produktu

Kontrola produktu


Společnost Arcon dodává vysoce kvalitní, robustní a spolehlivé systémy kontroly výrobků pro potřeby farmaceutického, nutraceutického, potravinářského a balicího průmyslu. Musí splňovat vysoké požadavky zákazníků a vlády na bezpečnost a kvalitu potravin a léků. Patří sem rentgenová kontrola, detekce kovů, kontrolní váhy a kombinované systémy, což jsou široce používaná řešení při výrobě tablet, tobolek, měkkých gelů, pastilek a mnoha dalších farmaceutických výrobků. Úkolem kontrolních systémů je zajistit, aby nedošlo ke kontaminaci výrobky se dostanou ke konečnému spotřebiteli.

Doporučujeme vám naše kontrolní systémy:
  • Pokud musíte detekovat cizí předměty, kontaminující látky v surovinách a přísadách.
  • Pokud potřebujete zkontrolovat integritu produktu (rozbité nebo chybějící produkty) v blistrech.
  • Pokud se chcete vyhnout kontaminaci produktů.
  • Pokud hledáte stroje pro širokou škálu aplikací, které lze snadno integrovat do stávajícího zařízení pro zpracování tablet.