CS ENCS
 
 
 
Domů / Použití / Potraviny / Míchání / Míchání prachových látek / kapalin / Výrobní míchací zařízení  

Výrobní míchací zařízení

             High Shear Mixing        High Shear Mixer

Společnost Arcon dodává spektrum výrobních míchacích zařízení, kde jsou zahrnutá promíchávací míchací zařízení, dávková míchací zařízení, míchací zařízení s dolním vstupem a průběžná ("in line") míchací zařízení.

Tato výrobní míchací zařízení s vysokým míchacím střihem mohou poskytovat řadu různých funkcí:

Emulgace : Vynikající emulse se mohou vyrábět při minimálním vynaloženém úsilí. Emulse oleje ve vodě a vody v oleji se vyrábějí rychle, i když se uplatňuje zahušťování. Vysoká průtoková rychlost dovoluje přidávání jakéhokoliv barviva na konci výrobní dávky.
Homogenizace : Míchací zařízení bude homogenizovat většinu emulsí, aniž by docházelo k jakýmkoliv fyzickým změnám k míchacímu zařízení, a po určité době se vyrobí stabilní emulse.
Solubilizace: I když hodnoty viskozity stoupají ke 30 000 cps, tak standardní míchací zařízení bude zajišťovat cirkulaci v určené kapacitě a bude dispergovat veškeré žmolky, které by mohly vznikat v důsledku nedokonalého doplňování.
Rozřeďování: Díky vysokému sacímu účinku, poskytovanému míchacím zařízením, se ihned dispergují těžké pasty nebo sedimenty, které by zde mohly vznikat.
Rozmělňování: Míchadlo s vysokým míchacím střihem a výkonná sací činnost vedou ke zmenšení rozměrů částeček při minimálním vynaloženém úsilí a v průběhu minimálního času.

 

PROMÍCHÁVACÍ MÍCHACÍ ZAŘÍZENÍ


Společnost Arcon dodává spektrum promíchávacích míchacích zařízení, včetně míchacích zařízení s míchací vrtulí a míchacích zařízení s osovou průtokovou turbínou. Rámcové konstrukční uspořádání a přibližné údaje rychlostí a rozměrů míchacích zařízení jsou uvedené níže. Klikněte na obrázky pro jejich zvětšení.

 

STANDARDNÍ JMENOVITÉ RYCHLOSTI

 
pomalá rychlost   střední rychlost   vysoká rychlost
140 ot/min a níže   282 ot/min   1500 ot/min a 1000 ot/min
(1410 ot/min a 910 ot/min
při plném zatížení)

 

 

 Agitating Mixer Models

Agitating Mixer            Agitator Mixer                  Agitating Mixer

 

IBC container

Společnost Arcon rovněž dodává průmyslová kapalinová míchacích zařízení a míchadla určená k použití s přepravitelnými "středně velkými obaly" IBC ("Intermediate Bulk Container"). Tato konstrukční řešení jsou vhodná pro obaly IBC ve standardním provedení, ve speciálním provedení a v provedení z nerezové oceli.

 

DÁVKOVÁ MÍCHACÍ ZAŘÍZENÍ

Batch Mixer

 

Standard Immersion Mixers

 

 

 

 

 

 

 

Vysokorychlostní ponorná dávková míchací zařízení nabízejí mnohé výhody oproti obvyklým míchadlovým / rozmíchávacím systémům. Klíčem k účinným poskytovaným výkonům a k vysokým rychlostem zpracování u těchto strojů je přesně určené uspořádání sestavy rotor / stator, se kterým se zajišťuje rovnoměrné zpracování při velmi malém provzdušňování nebo narušování povrchu.

 

VÝHODY

 • Přesně postavené produkty, určené pro poskytování dlouhodobého, bezproblémového provozu.
 • Veškeré součásti v kontaktu s produktem jsou vyrobené z nerezové oceli typu 316, v souladu s požadavky potravinářského a farmaceutického průmyslu, a s "dobrými výrobními postupy" ("Good Manufacturing Practice").
 • Poskytuje vysoký stupeň chemické odolnosti k jinak agresivním látkám.
 • Na základě variací v uspořádání sestavy rotor / stator nabízí široké možnosti k volbě rozsahů míchacího střihu.
 • Vyměnitelné hlavice poskytují u jednoho míchacího stroje možnosti k vykonávání řady různých funkcí, včetně mísení, dispergování, emulgace a homogenizace.
 • Jsou k dispozici zákaznicky určené kombinace rotor / stator.

 

MÍCHACÍ ZAŘÍZENÍ S DOLNÍM VSTUPEM

Bottom Entry Mixer

                   Bottom Entry Mixer

Míchací zařízení / homogenizační zařízení s dolním vstupem je určené pro posazení přímo na dno míchací nádoby, a je slučitelné s protiběžnými míchadly nebo s míchadly rámového typu se stíraným povrchem. Modely jsou v rozsahu od 0,75 kW do 15 kW, nebo až do pracovní kapacity 3000 litrů. Jsou k dispozici jednorychlostní a dvourychlostní motory, a podle požadavků mohou být motory opatřené osvědčením ATEX. Je rovněž k dispozici uspořádání s jednoduchým nebo s dvojitým mechanickým těsněním.

 

PRŮBĚŽNÁ ("IN LINE") MÍCHACÍ ZAŘÍZENÍ

Inline MixerSpolečnost Arcon dodává spektrum průběžných ("in line") míchacích zařízení, včetně jednostupňových průběžných ("in line") míchacích zařízení s vysokým míchacím střihem, vysokorychlostních samočisticích míchacích zařízení a třístupňových míchacích zařízení s vícenásobným míchacím střihem.

Průběžná ("in line") procesní zařízení nabízejí mnohé výhody ve srovnání proti ponorným procesním zařízením k dávkovému zpracování, protože vystačí s menším prostorem, mnohem snadněji se čistí, a při nasazení dodatečného podávacího čerpadla se mohou používat na vysoce viskózní média.

 

 

Jednostupňová průběžná ("in line") míchací zařízení

 

Single Stage In-Line Mixer Jako ideální řešení pro pilotní provozy a pro rozsáhlé výrobní aplikace, se jednostupňová průběžná ("in line") míchací zařízení ve značné míře používají pro jednoprůchodová a recirkulační zpracování. Při vyměnitelných rotorových / statorových kroužcích pro nejrůznější rozsahy míchacího střihu a při volitelné položce řemenového pohonu pro zvýšení míchacího střihu a průtokové rychlosti, se jednostupňová míchací zařízení dobře hodí pro mnohé materiály a aplikace. Navíc se zde vylučuje riziko nežádoucího provzdušňování, protože je tento systém úplně uzavřený.

 

Vysokorychlostní samočisticí míchací zařízení

 

In-line mixer Dodávaná vysokorychlostní míchací zařízení společnosti Arcon jsou prakticky samočisticí a bezúdržbová. Veškeré motory a převodovky jsou k dispozici v provedení z nerezové oceli pro snadné umývání a hygienické použití, a pět volitelných výměnných uspořádání sestavy rotor / stator pokrývá většinu požadavků. Stejně jako u veškerých dodávaných míchacích zařízení společnost Arcon, tak zákaznická konstrukční řešení poskytují možnosti pro splnění specifických nebo neobvyklých požadavků.
 

 

Třístupňová průběžná ("in line") míchací zařízení s vícenásobným míchacím střihem

 

Three Stage Multi Shear Mixer Three Stage Mixer

 

Pro výrobu zvláště jemných emulsí, dispersí a krémů společnost Arcon doporučuje nasazení třístupňových průběžných ("in line") míchacích zařízení s vícenásobným míchacím střihem. Tato míchací zařízení se osvědčila mnohých oblastech technologie výrobních procesů, a jsou vhodná pro jednoprůchodové postupy nebo pro postupy s recirkulací materiálu, kde se vyžaduje extrémně jemné zpracování.

 

    VÝHODY

 • Vysoce kvalitní dispergování.
 • Nižší spotřeba energií.
 • Kontrolovatelný vortex ("středový vír v míchací nádobě") a navlhčování prachových látek.
 • Vyšší rychlost a zlepšení poskytovaných výkonů.
 • Vylučuje přítomnost suchých prachových látek na povrchu kapaliny.
 • Dodržuje normy "dobrých výrobních postupů" ("Good Manufacturing Practice"). 

Arcon logo