CS ENCS
 
 
 
Domů / Použití / Léčiva / Počítání tablet  

Počítání tablet

Tablet Counter


Společnost ARCON dodává spektrum elektronických čítačů a souvisejících zařízení, určených ke splnění nejvyšších norem podle aktuálních norem GPM („Good Manufacturing Practice" = „dobré výrobní postupy").

Bez požadavků na výměnu součástí se zpracovávají veškeré tvary tablet včetně tvrdých kapslí, měkkých gelových produktů a nepravidelně tvarovaných tablet.

Jsou k dispozici různé modely vhodné pro rozsahy od malých kapslí až k rozměrným kapslím, v provedeních podle různých počítaných objemů a podle požadované rychlosti. Strojní zařízení je k dispozici pro formát se 12 nebo se 24 trasami, s jednoduchými nebo s dvojitými plnicími tryskami, a dobře se hodí k široké paletě zásobníků.

 

    CHARAKTERISTICKÉ PARAMETRY

  • Snadná provozní činnost.
  • Přesné dávkování.
  • Odnímatelné kontaktní součásti.
  • Digitálně ovládané seřízení počtu.

 

Související zařízeni

Společnost ARCON dodává několik souvisejících strojů k přidání hodnoty k vaší lince pro počítání tablet. Tyto stroje zahrnují :

 

Kontrolní vážicí systém pro táru - hrubou hmotnost


Pro zajištění 100% přesnosti čítání se může pokročilý kontrolní vážicí systém buďto dodávat s novou linkou pro počítání tablet, nebo se může propojit do stávající linky.


Kompaktní zařízení s možností dosahování přesnosti v rozsahu 20 mg, zaznamenání hmotnosti táry a hrubé hmotnosti každého zásobníku před a po uskutečněném plnění, s použitím technologicky pokročilých vážicích buněk. To umožňuje v napojené lince vyřazení neplatných zásobníků, pokud by jejich hmotnost byla mimo nastavený rozsah.

Systém pro táru a hrubou hmotnost má vážicí rozsah až do 500 g a výkon až do 100 zásobníků za minutu.

 

Řadička lahví / vzduchový čistič


Automatická řadička lahví třídí a srovnává lahve při rychlosti až do 120 zásobníků za minutu. Zásobníky se rovněž obracejí a čistí se s použitím deionizačního vzduchu, dříve než se opět vrátí do kolmé polohy pro další výrobu.

 

Stroj pro vkládání vysoušecího prostředku


Společnost ARCON dodává stroje pro vkládání vysoušecího prostředku, které jsou vhodné pro sáčky silikagelu ve válcově zabalené formě nebo pro silikagel v nádobkách. Do zásobníků se může vkládat větší počet sáčků nebo nádobek, až do maximálně 5 kusů na láhev. Stroje jsou opatřené funkcí „žádná láhev, žádné vkládání", a mohou se pomocí ručního výškového seřízení upravit podle rozdílných rozměrů zásobníků. Plně - automatický stroj pro vkládání vysoušecího prostředku nabízí rychlosti až do 120 zásobníků za minutu, a je v souladu s veškerými požadavky podle normy GPM („Good Manufacturing Practice" = „dobré výrobní postupy").

 

Stroj pro vkládání vaty


Stroj je určený pro použití se smyčkově podávanou bavlnou, hedvábím a polyesterem. Plně - automatický stroj se může, při použití ovládací jednotky s dotykovou obrazovkou, seřídit pro vkládání až 5 kusů bavlny na láhev. Stroj pro vkládání vaty se hodí pro manipulaci se zásobníky o průměrech 20 až 120 mm, při provozní rychlosti až do 120 zásobníků za minutu.

 

Víčkovací stroje pro otočné šroubování / přitlačení


Společnost ARCON dodává k zařazení do linky spektrum víčkovacích strojů pro šroubování a přitlačení, které jsou vhodné pro manipulaci s lahvemi o průměrech 20 až 120 mm, při rychlosti až do 200 lahví za minutu. Plně - automatické zpracování začíná naložením víček do nádoby vibračního podávače. Pro aplikace s otočným šroubovacím uzávěrem se víčko pomocí utahovacího kola našroubuje na láhev. Pro aplikace s přitlačovacím uzávěrem bude seřiditelný přitlačovací pás rovnoměrně přitlačovat víčka dolů na láhev. Podpůrný detekční systém bude vyřazovat lahve bez víček, nebo lahve s nesprávně nalisovanými / našroubovanými víčky.

 

Štítkovací zařízení pro samolepicí štítky

Společnost ARCON dodává stroje pro samolepicí štítky k nanášení ovíjených štítků na kruhové zásobníky v různých rozměrech. Plně - automatický stroj nabízí servo - mechanicky vykonávanou činnost pro přesné nanášení štítků při vysoké rychlosti, a může zpracovávat až 350 zásobníků za minutu. Prosím podívejte se do níže uvedené tabulky na údaje pro možné rozsahy rozměrů zásobníku a rozměrů štítku :

 

rozsah délky štítku 8 - 150 mm
rozsah výšky štítku 8 - 100 mm
rozsah rozměrů zásobníku  18 - 90 mm

 

    VOLITELNÉ MOŽNOSTI

  • Tiskárna čárového kódu.
  • Skener čárového kódu.
  • Podávací / výstupní otočný stůl.
  • Kodér horkého tisku / inkoustová trysková tiskárna.
  • Kamerová detekce s vyřazovacím systémem pro chybějící / nesprávně nanesené štítky.